சபரமுவவின் உதவிக் கவுன்டர் - தொழில் வழிகாட்டல்

பிரதிப் பிரதான செயலாளர் (திட்டமிடல்) அலுவலகம்

சபரகமுவ மாகாண சபை
எம்மைத் தொடர்பு கொள்ளவும்

உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சினைகள் காணப்படுகின்றதா? தயவுசெய்து நேரடியாக எம்மைத் தொடர்புகொள்ளத் தயங்க வேண்டாம்.

  • பிரதிப் பிரதான செயலாளர் (திட்டமிடல்) அலுவலகம், சபரகமுவ மாகாண சபை, புதிய நகரம், රත්නපුර

  • +94 45 2222173

  • spcplan@yahoo.com